Regels dierenwelzijn en voedselveiligheid goed nageleefd tijdens Offerfeest 2020

De regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid zijn over het algemeen goed nageleefd tijdens het Offerfeest. Eén slachterij is tijdelijk stilgelegd omdat er niet hygiënisch genoeg gewerkt werd. Ook troffen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en politie op 2 boerenbedrijven illegaal geslachte schapen aan.

Vlees in slachthuis
Beeld: ©NVWA

Bij slachthuizen die tijdens het Offerfeest slachten, houden dierenartsen van de NVWA permanent toezicht op het naleven van de regels voor dierenwelzijn en de voedselveiligheid. De regels voor dierenwelzijn werden goed nageleefd. Bij een aantal slachterijen hebben medewerkers van de NVWA en de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) aanwijzingen gegeven op het gebied van hygiënisch werken. Bij een slachterij in de provincie Utrecht is het slachtproces tijdelijk stilgelegd, omdat de slachthygiëne niet naar behoren was. Pas nadat de slachthal was gereinigd kon het slachtproces op halve snelheid worden hervat.

Illegale slacht

De NVWA en politie hebben gezamenlijk extra controles gehouden op illegale slacht. Naar aanleiding van anonieme meldingen zijn op 2 locaties illegale slachtingen aangetroffen. Bij een schapenhouder in Zuid-Holland werden 3 geslachte schapen gevonden. Deze man heeft een boete gekregen. De NVWA heeft bij een melkveehouder in Noord-Holland 6 illegaal geslachte schapen aangetroffen. Er loopt nog een onderzoek, omdat de oormerken van de dieren die op het bedrijf staan niet in orde waren.

Vervoer

De NVWA heeft tijdens deze warme dagen ook gecontroleerd op het welzijn van dieren tijdens het vervoer. Er is daarbij één overtreding aangetroffen. Een chauffeur vervoerde 2 schapen in zijn personenauto naar een slachthuis. Daar werden de schapen gekneveld in de achterbak aangetroffen. De NVWA maakt tegen de chauffeur een proces-verbaal op voor dierenmishandeling. Er wordt een rapport van bevindingen opgemaakt tegen de veehouder die de dieren heeft meegeven. Bij overige controles heeft de NVWA geen overtredingen aangetroffen.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88.