Extra toezicht NVWA op dierenwelzijn bij hoge temperaturen

Vanwege de verwachte hoge temperaturen voeren de inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de komende dagen extra controles uit om te kijken of bedrijven zich houden aan de regels voor dierenwelzijn. De extra controles sluiten goed aan op het Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen, dat vorig jaar in werking is getreden.

NVWA controle bij veevervoer
Beeld: ©NVWA

Hogere temperaturen, zeker als deze langer aanhouden, brengen risico’s met zich mee voor de gezondheid en het welzijn van dieren. Voorbeelden van deze risico’s zijn hittestress en zelfs sterfte. Het kan dan gaan om dieren die buiten lopen met onvoldoende drinkwater of onvoldoende schaduw; dieren die getransporteerd worden tijdens een hoge omgevingstemperatuur of dieren in stallen en verzamelplaatsen waarbij de temperatuur te hoog oploopt.

Nationaal Plan voor veetransport bij extreme temperaturen

De overheid en het bedrijfsleven hebben in het Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen afgesproken dat er bij hoge temperaturen minder dieren per wagen vervoerd worden (lagere bezettingsgraad) en dat er extra aandacht wordt besteed aan ventilatie of andere koelingsmogelijkheden.

Op dagen dat het Nationaal plan in werking is kunnen aanvragen gedaan worden om dierenartsen van de NVWA de keuringen voor exportcertificering eerder of later op de dag uit te laten voeren. De NVWA zal maximaal bijdragen dit te faciliteren. Zo kan er op de koele momenten van de dag of nacht met dieren worden gereden.

Bij een meerdaagse periode (4 of meer aaneengesloten dagen met een temperatuur van 27 graden of hoger) en op dagen met een temperatuur van 30 graden of hoger is het mogelijk om aangepaste certificeringstijden aan te vragen. Ook kunnen er op slachterijen, als de verwachte lokale temperatuur (vanaf week 25) 33 graden of hoger is, aangepaste keuringstijden aangevraagd worden, zodat aanvoer van slachtdieren tijdens de heetste periode van de dag vermeden kan worden.

Veehouderijen

De NVWA handhaaft op basis van de Europese Verordening (EG) nr. 1/2005 (de Transportverordening) en de nationale regels voor dierenwelzijn uit de Wet Dieren en treedt op als er sprake is van vermijdbaar lijden van dieren tijdens transport. Omdat het Nationaal plan geen wet- en regelgeving is, kan de NVWA niet handhaven op het plan zelf of op de maatregelen die in de bijbehorende sectorprotocollen zijn opgenomen.

Wat doet de NVWA bij hitte?

  • extra controles op de boerderij en het slachthuis
  • extra controles op dierenwelzijn bij veetransporten als het warmer is dan 27 graden
  • boetes of schriftelijke waarschuwingen bij overtredingen op het gebied van dierenwelzijn
  • exportkeuringen in koelere perioden (’s avonds en vroeg in de ochtend)

Meer informatie: Toezicht op dierenwelzijn bij extreme temperaturen