Vogelgriep: landelijke ophok- en afschermplicht van kracht

Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt per 5 oktober 2022  een landelijke ophok- en afschermplicht in voor locaties met risicovogels.

Inspecteurs NVWA staan samen met politie bij NVWA bus
Beeld: ©NVWA

Het besluit wordt onder meer genomen op basis van een risicobeoordeling van de deskundigengroep dierzieken. Onder andere door het hoge aantal besmettingen en de aankomende vogeltrek is het risico verhoogd. Naast dat deze vogeltrek voor meer kans op besmettingen zorgt, kunnen trekvogels ook een nieuwe vogelgriepvariant met zich mee brengen.De ophok- en afschermplicht is een preventieve maatregel om de kans op introductie van vogelgriepvirus bij gehouden vogels in Nederland te verkleinen.In een aantal gebieden was er al een ophok- en afschermplicht van kracht.

Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid.