Informatieblad DV-01 Feedban

Om de verspreiding van BSE en soortgelijke ziekten tegen te gaan heeft de EU diverse maatregelen genomen. Een deel van deze maatregelen heeft betrekking op het gebruik van dierlijke eiwitten in diervoeders. Dit wordt ook wel de feedban genoemd. In dit informatieblad heeft de NVWA een aantal elementen hieruit op een rij gezet waarmee bedrijven in de diervoederketen – van slachthuizen en uitsnijderijen tot categorie 3-verwerkingsbedrijven, mengvoederproducenten, diervoedertransporteurs en veehouders – te maken kunnen krijgen.