Infographic Naleefmonitor dierenwelzijn grote roodvlees slachthuizen 2014, 2015 en 2016

De NVWA heeft het toezicht op slachthuizen aangescherpt. De naleefmonitor geeft de naleving van de regels weer op het gebied van dierenwelzijn bij
grote roodvleesslachthuizen. Daar wordt 90% van productie in Nederland geslacht. Het percentage in de grafiek geeft de mate van naleving aan.