Rapport fytosanitaire signaleringen 2017

Dit rapport geeft onder andere een overzicht van de importinspecties en bestrijdingsacties die de NVWA in 2017 op plantaardige producten heeft uitgevoerd. Zo wil de NVWA voorkomen dat voor planten schadelijke insecten, schimmels, bacteriën, aaltjes en virussen (quarantaineorganismen) zich vestigen in Nederland en andere landen van de Europese Unie.