Informatieblad 64 Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) heeft met dit informatieblad richtlijnen opgesteld hoe levensmiddelenbedrijven om zouden kunnen gaan met de beheersing van gevaren verbonden aan grondstoffen.