Toezicht kermisattracties inspectieresultaten 2014-2015

In dit informatieblad vindt u de resultaten van het toezicht door de NVWA op het naleven van de veiligheidsregels door kermisexploitanten, periode 2014 - 2015. Omdat niet elke exploitant op iedere kermis te controleren is, gebeurt dit toezicht vooral na signalen. Die signalen kunnen afkomstig zijn van derden of vanuit risicogericht toezicht. De inspectieresultaten geven dan ook geen representatief beeld van alle kermissen of exploitanten.