Toezicht kermisattracties inspectieresultaten 2016

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van de veiligheidsregels door kermisexploitanten. Deze controles zijn risicogebaseerd. Dit betekent dat ze gericht zijn op die kermisattracties en exploitanten waarvan de verwachting is dat hier de meeste of ernstigste afwijkingen zijn. De toezichtresultaten in deze rapportage geven dus geen representatief beeld van alle kermissen en exploitanten. In deze rapportage staan de uitkomsten van het toezicht in 2016.