Onderzoeksresultaten kinderstoelen 2015

De NVWA onderzocht of de hoge kinderstoelen op de Nederlandse consumentenmarkt voldoen aan de veiligheidseisen. Uit gegevens van de Europese ongevallendatabase, blijkt dat naar schatting jaarlijks 7.700 kinderen tot 4 jaar een spoedeisende hulp bezoeken na een ongeval met een kinderstoel.