Onderzoeksresultaten handdesinfectiemiddelen 2018

Handdesinfectiemiddelen moeten voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen om risico’s voor mens, dier en milieu te voorkomen. De NVWA onderzocht of de voor de Nederlandse consumentenmarkt bestemde handdesinfectiemiddelen voldoen aan de eisen van de toelating, samenstelling en het etiket. In dit document staan de uitkomsten van het marktonderzoek 2018.