Onderzoeksopzet huiddesinfectiemiddelen 2017

Tijdens het marktonderzoek 2017 onderzoekt de NVWA of biociden voor menselijke hygiëne (desinfectiemiddelen die op de huid worden toegepast) zijn toegelaten als biocide. Ook onderzoekt zij de aanwezigheid, gehaltes en vermelding van werkzame stoffen en voor de toegelaten biociden de vermelding van de juiste gebruiksvoorwaarden op het etiket.

Bijlagen