Onderzoek naar asbest in talkhoudende cosmetische producten

Uitkomsten van het marktonderzoek dat de NVWA en de inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in 2018 hebben uitgevoerd op aanwezigheid van asbestvezels in een aantal talkhoudende cosmeticaproducten op de Nederlandse markt.