Onderzoeksopzet grote kookbranders 2016

In 2016 doet de NVWA een onderzoek naar de veiligheid van grote kookbranders. Dit zijn gastoestellen met een grote capaciteit, die
bijvoorbeeld worden gebruikt door handelaren op braderie├źn, tijdens evenementen, door scoutinggroepen en door koks in de
restaurantkeukens. Grote kookbranders moeten voldoen aan het Besluit gastoestellen. Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van
de geharmoniseerde en de ingevolge art. 4 van het Besluit gastoestellen aangewezen norm NEN-EN 497:1997.