Handhaving van REACH: hoe is dat geregeld?

Sinds 1 juni 2007 geldt de nieuwe stoffenregelgeving REACH. REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen. Het is een nieuwe Europese Verordening die eerdere regels vervangt, zoals in Nederland de Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms).