Inspectieresultaten biologische reinigers 2019

Via een marktverkenning onderzocht de NVWA welke biologische reinigers op de Nederlandse consumentenmarkt beschikbaar zijn en voor welke toepassing. We hebben gekeken welke bacteriën gebruikt zijn, wat de concentratie is, welke claims op het etiket staan, voor welke toepassing het bestemd is en in welke vorm het wordt gebruikt.