Onderzoeksresultaten energielabels bij huishoudelijke apparaten 2015, 2016 en 2017

In deze rapportage staan de uitkomsten van de marktonderzoeken 2015, 2016 en 2017. Ruim een vijfde van de huishoudelijke apparaten waarvan de NVWA het energielabel in 2015-2016 onderzocht, is minder zuinig dan op het etiket wordt vermeld. 76% van de winkels voldoet aan de wettelijke eisen dat huishoudelijke apparaten een label met alle verplichte informatie er op moeten hebben.