Factsheet Nanomaterialen in consumentenproducten

Nanotechnologie en nanomaterialen vinden in hoog tempo toepassingen in consumentenproducten. Hierdoor komt de consument steeds meer in aanraking met o.a. synthetische nanodeeltjes. Zo is door het RIVM in 2007 een inventarisatie verricht waaruit bleek dat er in Nederland al zo’n 140producten, waaronder circa 100 “chemische”, met (geclaimde) nano-ingrediënten op de marktwaren. De verwachting is dat dit aantal zal stijgen. Het betreft voor de VWA relevante productenals cosmetica, huishoudchemicaliën, textiel en biociden.