Weekmakers in consumentenproducten in de eroticabranche 2009, factsheet

Erotische producten moeten voldoen aan de in Nederland gestelde wetgeving. De relatief onduidelijke, maar groeiende markt van deze producten was voor de NVWA aanleiding om een aantal van deze producten te
bemonsteren en wettelijk te toetsen.

Zie ook