RAPEX-systeem 2007

Het RAPEX (Rapid Exchange of Information) systeem maakt het mogelijk om op een snelle manier informatie over gevaarlijke consumentenproducten uit te wisselen met de Europese Commissie en alle andere Europese lidstaten. Er kan zo in heel Europa actie worden ondernomen om gevaarlijke producten van de markt te halen.