Gezondheidsrisico’s lachgas (N2O) risicobeoordeling RIVM

Het RIVM heeft in opdracht van de NVWA onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico’s bij het gebruik van lachgas. In deze risicobeoordeling staan de onderzoeksresultaten.