Risicobeoordeling RIVM bij advies BuRO ftalaten in speelgoed 2015

De afdeling Productveiligheid van de divisie Consument en Veiligheid van de NVWA heeft in 2015 zacht kunststof speelgoed onderzocht op verboden weekmakers. De resultaten staan in bijgevoegd rapport.