Onderzoeksopzet geverfd houten speelgoed 2016

Tijdens het marktonderzoek 2016 onderzoekt de NVWA geverfd houten speelgoed op chemische stoffen (elementen) en beoordeelt zij het etiket/de verpakking van het speelgoed. Speelgoed moet voldoen aan het  Warenwetbesluit Speelgoed 2011, waarin de Europese Richtlijn 2009/48/EG is geïmplementeerd. De testmethode is geregeld in de geharmoniseerde norm EN71-3:2013+A1:2014 (Veiligheid van speelgoed - Deel 3: Migratie van bepaalde elementen).