Onderzoeksopzet USB laders 2015

Tijdens een marktonderzoek in 2015 onderzoekt de NVWA USB Laders 230V op de veiligheid en beoordeelt de fabrikantenaanduiding, de EG-verklaring van overeenstemming en onderdelen van het technisch dossier.