Individuele analyseresultaten van producten, buitengrens van de EU (januari 2018-december 2018)

Individuele analyseresultaten residuen gewasbeschermingsmiddelen op groenten en fruit van producten, bemonsterd uit landen buiten Europa, aan de buitengrens van de Europese Unie. Periode januari 2018 - december 2018.