Nationaal controleprogramma residuen van bestrijdingsmiddelen, resultaten 2008

In 2008 werd weer een lager percentage overschrijdingen gevonden voor buitenlandse producten dan de afgelopen jaren.