Voortgangsrapportage residuen bestrijdingsmiddelen (januari 2017-december 2018)

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) publiceert jaarlijks uitkomsten van het onderzoek naar residuen van gewasbeschermings-middelen op groente en fruit over een periode van 2 jaar. In deze rapportage staan de meest opvallende bevindingen van de januari 2017 - december 2018. Dit is een vervolg op veertien eerder verschenen rapportages. De resultaten van deze rapportage zijn vergeleken met die van de rapportage over de periode januari 2016 – december 2017.