Voortgangsrapportage residuen bestrijdingsmiddelen (januari 2015- december 2016)

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit publiceert uitkomsten van het onderzoek naar residuen van gewasbeschermingsmiddelen op groente en fruit. In deze rapportage staan de meest opvallende bevindingen van de afgelopen twee jaar (januari 2015 tot en met december 2016). Dit is een vervolg op 12 eerder verschenen rapportages. De resultaten van deze rapportage zijn vergeleken met die van de rapportage over de periode januari 2014 – december 2015.