Rapport monitoring van het gehalte aan keukenzout en verzadigd vetgehalte in levensmiddelen waarvoor afspraken zijn gemaakt in het Akkoord Verbetering Productsamenstelling 2016

De NVWA heeft verzadigd vet- en zoutgehaltes in rode sauzen, soepen en bouillons en vleeswaren te koop in Nederlandse supermarkten van bedrijven die deelnemen aan het Akkoord gemonitord. De resultaten staan in dit rapport.