Rapport monitoring verzadigd vetgehalte in levensmiddelen, onderzoek van 414 levensmiddelen in 2015

In 2015 heeft de NVWA 414 levensmiddelen uit 5 productgroepen onderzocht op het gehalte aan verzadigd vet. Indien mogelijk zijn de resultaten uit 2015 vergeleken met resultaten van eerdere NVWA-onderzoeken om na te gaan of er een verlaging van verzadigd vet heeft plaats gevonden. Hoewel de inname van transvet in alle bevolkingsgroepen laag is heeft de NVWA ook het gehalte aan transvet in alle 414 levensmiddelen onderzocht. De resultaten staan in dit rapport.