Besluit openbaar maken controlegegevens voedselveiligheid horeca 12 februari 2024

Met dit document besluit de NVWA om de resultaten van haar inspecties over voedselveiligheid bij horecabedrijven openbaar te maken. De lijst met inspectieresultaten waar dit besluit over gaat is vastgesteld.