Besluit openbaar maken controlegegevens voedselveiligheid horeca 20 november 2023

Met dit document besluit de NVWA om de resultaten van haar inspecties over voedselveiligheid bij horecabedrijven openbaar te maken. De lijst met inspectieresultaten waar dit besluit over gaat is vastgesteld.