Ontwerpbesluit openbaar maken controlegegevens voedselveiligheid horeca 13 januari 2020

De NVWA wil de resultaten van haar inspecties over voedselveiligheid bij horecabedrijven openbaar maken. Zij heeft hierover een ontwerpbesluit opgesteld. Belanghebbenden hebben vanaf 13 januari 2020 nog 2 weken de tijd om te reageren op dit ontwerpbesluit.