Meldwijzer NVWA onveilige levensmiddelen

De NVWA heeft een meldwijzer voor onveilige levensmiddelen opgesteld die bedrijven kunnen gebruiken om te beoordelen of er sprake is van een mogelijk risico en of zij een melding moeten maken.