Factsheet Verscherpt toezicht. 3 jaar resultaten op een rij

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de voedselveilige productie van eet- en drinkwaren bij bedrijven die voedsel direct aan consumenten leveren. Selectie van deze horecaondernemingen, ambachtelijke bedrijven, retail en instellingen voor inspectie vindt risicogericht plaats. Deze bedrijven bevinden zich in het reguliere toezicht. Een klein deel van de bedrijven binnen het reguliere toezicht voldoet veelvuldig niet aan de wet. Deze ondernemingen verbeteren ondanks de opgelegde maatregelen niet en blijven onder de maat presteren. Als in een tijdsbestek van twee jaar drie boetes worden opgelegd of als er direct gevaar is voor de volksgezondheid, komt het bedrijf onder verscherpt toezicht te staan.