Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca najaar 2015

In opdracht van de NVWA onderzocht bureau INTERVAL in welke mate horecagelegenheden het rookverbod naleven. Dat gebeurde tijdens 9 metingen bij 6 horecacategorieën in de periode december 2008 - januari 2009 en december 2010 - januari 2011. En een najaarmeting in september/oktober 2015. In deze factsheet vindt u de onderzoeksresultaten met een toelichting per horecacategorie.