Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca voorjaar 2010

Per 1 juli 2008 is binnen de horeca, sport- en kunst- en cultuursector het rookverbod ingevoerd. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) wil graag meer inzicht in het actuele naleefniveau binnen de verschillende horecalocaties. De VWA heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL opdracht gegeven periodiek een inventarisatie uit te voeren van dit naleefniveau.