Monitoringsresultaten schelpdieren week 16 2019

De NVWA geeft in dit document een overzicht van de status van de productiegebieden van tweekleppige weekdieren met een (tijdelijke) classificatie of een maatregel.

Zie ook