Monitoringsresultaten schelpdieren week 2 2019

De NVWA geeft in dit document een overzicht van de status van de productiegebieden van tweekleppige weekdieren met een (tijdelijke) classificatie of een maatregel.

Zie ook