Monitoringsresultaten schelpdieren week 29 van 2021 deel 1

De NVWA geeft in dit document een overzicht van de status van de productiegebeiden van tweekleppige weekdieren met een (tijdelijke) classificatie of een maatregel.