Monitoringsresultaten schelpdieren week 38 van 2021

De NVWA geeft in dit document een overzicht van de status van de productiegebieden van tweekleppige weekdieren met een (tijdelijke) classificatie of een maatregel.