Besluit tot intrekking van het Besluit tot tijdelijke declassering productiegebied Oostelijke Waddenzee Groninger Wad (nr.3)

In dit besluit vindt u informatie over de intrekking van het Besluit tot tijdelijke declassering productiegebied Oostelijke Waddenzee Groninger Wad.