Monitoringsresultaten schelpdieren week 20 2022 versie 2

De NVWA geeft in dit document een overzicht van de status van de productiegebieden van tweekleppige weekdieren met een (tijdelijke) classificatie of een maatregel.