Ontwerpbesluit openbaar maken controlegegevens voedselveiligheid bij visafslagen 11 februari 2019

De NVWA wil de resultaten van haar inspecties over voedselveiligheid bij visafslagen openbaar maken. Zij heeft hierover een ontwerpbesluit opgesteld. Belanghebbenden hebben vanaf de publicatiedatum nog 2 weken de tijd om te reageren op dit ontwerpbesluit.