Ontwerpbesluit openbaar maken controlegegevens voedselveiligheid bij visafslagen 2 december 2019

De NVWA wil de resultaten van haar inspecties over voedselveiligheid bij visafslagen openbaar maken. Zij heeft hierover een ontwerpbesluit opgesteld. Belanghebbenden hebben vanaf 2 december 2019 nog 2 weken de tijd om te reageren op dit ontwerpbesluit.