Ontwerpbesluit openbaar maken controlegegevens voedselveiligheid bij visverwerkende bedrijven 11 februari 2019

De NVWA wil de resultaten van haar inspecties over voedselveiligheid bij visverwerkende bedrijven openbaar maken. Zij heeft hierover een ontwerpbesluit opgesteld. Belanghebbenden hebben vanaf de publicatiedatum nog 2 weken de tijd om te reageren op dit ontwerpbesluit.