Ontwerpbesluit openbaar maken controlegegevens voedselveiligheid bij visverwerkende bedrijven 26 juli 2021

De NVWA wil de resultaten van haar inspecties over voedselveiligheid bij visverwerkende bedrijven openbaar maken. Zij heeft hierover een ontwerpbesluit opgesteld. Belanghebbenden hebben vanaf 26 juliĀ 2021 nog 2 weken de tijd om te reageren op dit ontwerpbesluit.