Ontwerpbesluit openbaar maken controlegegevens voedselveiligheid bij visverwerkende bedrijven 29 november 2021

De NVWA wil de resultaten van haar inspecties over voedselveiligheid bij visverwerkende bedrijven opnebaar maken. Zij heeft hierover een ontwerpbesluit opgesteld. Belanghebbenden hebben vanaf 29 november 2021 nog 2 weken de tijd om te reageren op dit ontwerpbesluit.