Ontwerpbesluit openbaar maken controlegegevens voedselveiligheid bij visverwerkende bedrijven 3 mei 2021

De NVWA wil de resultaten van haar inspecties over voedselveiligheid bij visverwerkende bedrijven openbaar maken. Zij heeft hierover een ontwerpbesluit opgesteld. Belanghebbenden hebben vanaf de publicatiedatum nog 2 weken de tijd om te reageren op dit ontwerpbesluit.