Ontwerpbesluit openbaar maken controlegegevens voedselveiligheid bij visverwerkende bedrijven 7 juni 2021

De NVWA wil de resultaten van haar inspecties over voedselveiligheid bij visverwerkende bedrijven openbaar maken. Zij heeft hierover een ontwerpbesluit opgesteld. Belanghebbenden hebben vanaf 7 juni 2021 nog 2 weken de tijd om te reageren op dit ontwerpbesluit.